top of page

TOT EL QUE NECESSITEU PER REALITZAR LA INSCRIPCIÓ

INSCRIPCIÓ

Per formalitzar la inscripció cal portar:

- Foto de carnet actualitzada

- Fotocòpia cartilla de vacunes

- Fotocòpia targeta sanitària

- Ordre de domiciliació bancària

- Declaració de responsables Covid

- En cas de tenir-ne, fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental

- En cas que el vostre fill/a s'apunti a algun racó, els diners en efectiu per pagar-lo.

PAGAMENT

Pagament trimestral domiciliat de 66,1€

 

El pagament inclou:

- Activitats de dissabtes de 17 a 19h.

- Excursió de cap de setmana 

- Activitats extres (sopars, sortides d'un dia...).

- Quota de material per a totes les activitats.

- Subscripció per família al Catakumba. 

- Assegurança d'accidents i responsabilitat civil.

bottom of page